ورزش

  • 3 ورزش برای اضطراب افسردگی

    ۳ ورزش برای اضطراب و افسردگی

    ما می دانیم که تقسیمات قدیمی بدن و ذهن نادرست است ، «دکتر بن مایکالیس می گوید:(روانشناس بالینی تکاملی و نویسنده کتاب” مرحله ی مهم بعدی شما: ۱۰قدم کوچک برای حرکت و خوشبختی”) « بدن، ذهن و ذهن، بدن است” . به عبارتی، وقتی از خود مراقبت می کنید، به کل سیستم بدن کمک می کنید. دکتر مایکالیس می گوید؛…

  • سه ورزش مناسب برای اضطراب و افسردگی

    اگر از افسردگی یا اضطراب رنج می برید ، می دانید که در برخی لحظات خاص ، آخرین کاری که ممکن است احساس کنید، کمکتان می کند حرکت دادن بدن است. اما ورزش می تواند به دلیل ارتباط قوی بین جسم و فیزیک شما ، در کنترل علائم و سلامت روان شما نقشی اساسی داشته باشد. ما می دانیم که…

دکمه بازگشت به بالا