تفاوت خستگی و بی انکیزه و درماندگی

    تو تنبل، بی‌انگیزه و درمانده نیستی بعد از سال‌ها زندگی در شرایط سخت برای بقا تو فقط خسته ای. این دو باهم متفاوت است.

    از شماره قبلی

    دکمه بازگشت به بالا